De stichting 'De Uitdaging voor ...' is een initiatief van organisaties die betrokken zijn geweest bij verschillende beeldvormingsactiviteiten van mensen met beperkingen. Gezamenlijk hebben wij de campagne 'De Uitdaging voor Nederland' ontwikkeld en uitgevoerd. Omdat we de contacten en de kennis niet verloren willen gaan hebben wij het initiatief genomen een stichting op te richten. De Stichting heeft dezelfde doelstelling als de campagne.

Verbetering van de beeldvorming van mensen met een handicap, chronische ziekte, psychische of psychiatrische aandoening.

De stichting stelt zich tot doel om communicatieve activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren, te ondersteunen en te begeleiden. Daarnaast is het de intentie van de stichting samenhang te brengen in alle beeldvormende activiteiten die op dit gebied ontwikkeld worden. De stichting streeft ernaar bij zoveel mogelijk beeldvormingactiviteiten van andere organisaties betrokken te zijn. Daartoe zal de stichting contact zoeken met organisaties die initiatieven ontwikkelen rond dit onderwerp (of dit zouden moeten doen). Tevens zorgt stichting 'De Uitdaging voor ...' ervoor dat kennis en opgebouwde goodwill niet verloren gaan.

In de eerste fase richten we ons op de leden van de Tweede Kamer. Van een groot aantal Kamerleden weten we welke hobby’s en passies zij hebben. Daar zitten leuke aanknopingspunten bij om een goede activiteit te organiseren. We denken daarbij aan sporten, theater, muziek, koken en eten, film et cetera. Telkens koppelen we een Kamerlid in zijn woonplaats aan iemand met een handicap of aandoening die dezelfde passie heeft. Ze gaan samen op stap of ondernemen een keer iets bijzonders in hun eigen leefomgeving.

Hieronder links die wij interessant vinden: